PRAVIDLA

LEKI JEŠTĚD 24 SUMMER

Prezentace do závodu na místě

 • V sobotu 1. 6. 2024 v čase 9:00 - 11:45 v akreditačním stanu v prostorách areálu JEŠTĚD 24.
 • Registrace probíhá pouze na internetu. Registrace na místě bude možná pouze v případě, pokud pořadatel tuto variantu povolí.
 • Online registrace je možná nejpozději do 26. 5. 2024 do 20:00 hod nebo do naplnění kapacity. Poté bude registrace možná pouze na místě, pokud tak pořadatel povolí.
 • Počet registrací je limitován 350 závodníky.
 • Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účet.
 • Zaplacené startovné je nevratné a nelze převést na jiný závod, avšak lze převést na jiného závodníka.
 • Veškeré převody na jiného závodníka budou bezplatně vyřešeny do 26 .5. 2024 na e-mailu – info@stopnito.cz. Poté již přepis na jiného závodníka bude možný až na místě, za poplatek 100,- Kč.
 • Z časových i personálních důvodů pořadatel NEZAJIŠŤUJE hledání náhradníků.
 • Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi.
 • Hlavního závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné předložit souhlas rodiče či zákoného zástupce (vytisknutý přinést na start při akreditaci) - Ten na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého potomka.

V případě, že závodník nebude mít u sebe ve vymezenou dobu předepsanou výbavu, nebude vpuštěn na trať!

Kontroly budou probíhat po celou dobu závodu.

 • Kvalitní nepromokavá bunda s kapucí
 • Čelovka + náhradní baterie/záložní čelovka (20-6hod)
 • Plně nabitý mobilní telefon
 • Obvaz stahovací
 • Min. 0,5 tekutiny
 • Min. 2 tyčinky/gely
 • Vlastní kelímek na občerstvovačku

Doporučená výbava (dle počasí)

 • Dlouhé kalhoty
 • Čepice / buffík
 • Náhradní triko s dlouhým rukávem
 • Běžecké / trekové hole
 • 1l tekutiny (voda, ionťák apod.)
 • Energetický gel, tyčinka, sušenka

Apelujeme na VŠECHNY závodníky, aby nepodcenili počasí, náročnost a délku tratě! Podstupujete závod na vlastní nebezpečí a pevně věříme, že víte, jak se o sebe v horách postarat. Svozové autobusy, jako na městských závodech, nebudou!

Předávání čipu

 • Předání čipu dalšímu závodníkovi může probíhat POUZE v prostorách START/CÍL po zkompletování celého okruhu.
 • Počítá se vždy POUZE CELÉ ZKOMPLETOVANÉ KOLO, ne pouze jeho část. Do časového limitu je tedy potřeba kolo dokončit, aby se vám počítalo.
 • Závodník JEDNOTLIVEC musí sám projít celé kolo (nemá komu předat). Počítá se vždy čas jejich čipu.
 • Závodníci ve DVOJICI se můžou střídat libovolně, jak to bude vyhovovat jejich taktice. Tzn. jeden závodník může jít za sebou klidně 3 kola, či se můžou střídat po jednom kole. Počítá se vždy čas jejich čipu.
 • Závodníci v TÝMU se můžou střídat libovolně, jak to bude vyhovovat jejich taktice. Není stanoveno přesné pořadí závodníků. Tzn. jeden závodník může jít za závod třeba 6 kol a ostatní jen jedno kolo. Záleží jen na týmu koho do dalšího kola nominují. Počítá se vždy čas jejich čipu.

Start a pohyb po trati

 • Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. (v případě potřeby je domluvena základní zdravotní péče). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé akce 24 SUMMER, jakožto ani během případného tréninku na trati nebo doprovodného programu.
 • Předání čipu lze až po dokončení celého kola, a to v depu závodu u skokanských můstků.
 • Každý účastník je SÁM ZODPOVĚDNÝ za správný výběr trati dle příslušné mapy a neměl by se řídit podle navigace kolem stojících diváků.
 • Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly.
 • Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
 • Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu - viz. mapa závodu.
 • Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené.
 • Závodník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu, kde bude snímání čipu ve startovním čísle.
 • Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

Možnost diskvalifikace závodníka

 • neprojití kontrolního místa
 • ztráta startovního čísla s čipem
 • chození mimo trať – zkracování tratě
 • nedokončení závodu
 • nedodržená povinná výbava
 • při zjištění úmyslného znečišťování či ničení přírody

Podmínky

 • Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
 • Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
 • Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
 • Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody.
 • Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Ještědského hřebenu a také třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
 • Závodník souhlasí, že byl během závodu fotografován a jeho fotografie budou dostupné online na webových stránkách a sociálních sítích závodu.
 • Závodník tímto souhlasí s používáním dronu pořadatelem na akci za účelem monitoringu prostoru a tratě a zvýšení bezpečnosti účastníka závodu.