DETAILNÍ INFO + PRAVIDLA
PREZENCE DO ZÁVODU NA MÍSTĚ:

• 1. 12. 2018 od 8:00 do 11:30 hod. v akreditačním stanu v prostorách areálu WINTER SkyRace®.
• Počet registrací je limitován - viz jednotlivé závody.
• Registrace probíhá pouze na internetu. Registrace na místě bude možná pouze v případě, pokud pořadatel tuto variantu povolí.
• Online registrace je možná nejpozději do 28. 11. 2018 do 20:00 hod nebo do naplnění kapacity. Poté bude registrace možná pouze na místě, pokud tak pořadatel povolí.
• Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účet.
• Zaplacené startovné je nevratné, avšak lze převést na jiného závodníka.
• Veškeré převody na jiného závodníka budou bezplatně vyřešeny do 25. 11. 2018 na e-mailu – info@stopnito.cz. Poté již přepis na jiného závodníka bude možný až na místě, za poplatek 50,- Kč.
• Z časových i personálních důvodů pořadatel NEZAJIŠŤUJE hledání náhradníků.
• Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi.
• Hlavního závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. Ten na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého potomka.

POVINNÁ VÝBAVA ZÁVODNÍKA V ZÁVODĚ

Pro vaše bezpečí a vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám, které můžou v prosinci nastat, jsme se rozhodli pro POVINNOU VÝBAVU PRO VŠECHNY ZÁVODNÍKY!
• alu fólie
• plně nabítý mobilní telefon

DOPORUČENÁ VÝBAVA (hlavně pro hobby závodníky)

• 0,5l tekutiny (voda, ionťák apod.)
• energetický gel, tyčinka, sušenka
• v návaznosti na aktuální počasí - trekové hole, nesmeky, nepromokavá bunda, termotriko, dlouhé kalhoty apod.

Apelujeme na VŠECHNY závodníky, aby nepodcenili zimní počasí, náročnost a délku tratě! Podstupujete závod na vlastní nebezpečí a pevně věříme, že víte, jak se o sebe v horách postarat. Svozové autobusy, jako na městských závodech, nebudou 😊

START A POHYB PO TRATI

• Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. (v případě potřeby je domluvena základní zdravotní péče). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celé akce WINTER SkyRace® 2018, jakožto ani během případného tréninku na trati nebo doprovodného programu.
• Každý účastník se řídí dle OFICIÁLNÍ MAPY či GPS navigace s nahranou tratí.
• Každý účastník je SÁM ZODPOVĚDNÝ za správný výběr trati dle příslušné mapy a neměl by se řídit podle navigace kolem stojících diváků.
• Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly.
• Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
• Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu - viz. mapa závodu.
• Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené.
• Závodník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu, kde bude snímání čipu ve startovním čísle.
• Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE ZÁVODNÍKA

• neprojití kontrolního místa
• ztráta startovního čísla s čipem
• chození mimo trať – zkracování tratě
• nedokončení závodu
• nedodržená povinná výbava
• při zjištění úmyslného znečišťování či ničení přírody
• ...když bude někdo moooc rychlý 😊

PODMÍNKY

• Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
• Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
• Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
• Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody.
• Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Ještědského hřebenu a také třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
• Závodník souhlasí, že jsem během závodu fotografován a jeho fotografie budou dostupné online, na webových stránkách a sociálních sítích závodu a pořadatel je může používat k kmarketingovým účelům.

1 - 12 - 2018
WINTER SkyRace®
WINTER Trail

registrace bude spuštěna od 1. 9. 2018

Registruj se!