DETAILNÍ INFO A PRAVIDLA


PREZENCE DO ZÁVODU NA MÍSTĚ:

• 3. 12. 2022 od 9:00 do 11:30 hod. v akreditačním stanu v prostorách areálu WINTER SkyRace®.
• Počet registrací je limitován - viz jednotlivé závody.
• Registrace probíhá pouze na internetu. Registrace na místě bude možná pouze v případě, pokud pořadatel tuto variantu povolí.
• Online registrace je možná nejpozději do 1. 12. 2022 do 20:00 hod nebo do naplnění kapacity. Poté bude registrace možná pouze na místě, pokud tak pořadatel povolí.
• Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účet.
• Zaplacené startovné je nevratné a nedá se převést na jiný závod, avšak lze převést na jiného závodníka.
• Veškeré převody na jiného závodníka budou bezplatně vyřešeny do 1. 12. 2022 na e-mailu – info@stopnito.cz. Poté již přepis na jiného závodníka bude možný až na místě, za poplatek 50,- Kč.
• Z časových i personálních důvodů pořadatel NEZAJIŠŤUJE hledání náhradníků.
• Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi.
• Hlavního závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. Ten na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého potomka. Souhlas zákonného zástupce

POVINNÁ VÝBAVA ZÁVODNÍKA V ZÁVODĚ

Pro vaše bezpečí a vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám, které můžou v prosinci nastat, jsme se rozhodli pro POVINNOU VÝBAVU PRO VŠECHNY ZÁVODNÍKY!
• alu fólie
• plně nabitý mobilní telefon

DOPORUČENÁ VÝBAVA (hlavně pro hobby závodníky)

• 0,5l tekutiny (voda, ionťák apod.)
• energetický gel, tyčinka, sušenka
• v návaznosti na aktuální počasí - trekové hole, nesmeky, nepromokavá bunda, termotriko, dlouhé kalhoty apod.

Apelujeme na VŠECHNY závodníky, aby nepodcenili zimní počasí, náročnost a délku tratě! Podstupujete závod na vlastní nebezpečí a pevně věříme, že víte, jak se o sebe v horách postarat. Svozové autobusy, jako na městských závodech, nebudou

START A POHYB PO TRATI

• Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. (v případě potřeby je domluvena základní zdravotní péče). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celé akce SALOMON WINTER SkyRace®, jakožto ani během případného tréninku na trati nebo doprovodného programu.
• Každý účastník se řídí dle OFICIÁLNÍ MAPY či GPS navigace s nahranou tratí.
• Každý účastník je SÁM ZODPOVĚDNÝ za správný výběr trati dle příslušné mapy a neměl by se řídit podle navigace kolem stojících diváků.
• Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly.
• Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
• Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu - viz. mapa závodu.
• Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené.
• Závodník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu, kde bude snímání čipu ve startovním čísle.
• Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE ZÁVODNÍKA

• neprojití kontrolního místa
• ztráta startovního čísla s čipem
• chození mimo trať – zkracování tratě
• nedokončení závodu
• nedodržená povinná výbava
• při zjištění úmyslného znečišťování či ničení přírody
• ...když bude někdo moooc rychlý:)

PODMÍNKY

• Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
• Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
• Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
• Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody.
• Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Ještědského hřebenu a také třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
• Závodník souhlasí, že jsem během závodu fotografován a jeho fotografie budou dostupné online na webových stránkách a sociálních sítích závodu.

CANICROSS ZÁVODY

• Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací!
• Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
• Start se sluchátky v uších bude trestán diskvalifikací.
• Pes musí být v den startu starší 12 měsíců. Pro trasu SkyRace® musí být pes starší 24 měsíců.
• Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry. Bude náhodně kontrolována pořadatelem.
• Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.
• Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
• Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
• Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu vás seřadí pomocníci na startu.
• Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Na svém kotníku umístěný čip. Startovní číslo viditelně na hrudníku pro canicross.
• Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany.
• Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
• Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.
• Závodníci mladší 18 let musí při registraci předložit vyplněný a podepsaný tento Souhlas zákonného zástupce