24 hodin, na které jen tak nezapomeneš!

DETAILNÍ INFO A PRAVIDLA

PREZENCE DO ZÁVODU NA MÍSTĚ:

• V sobotu 10. 6. 2023 v čase 9:00 - 11:45 v akreditačním stanu v prostorách areálu JEŠTĚD 24.
• Registrace probíhá pouze na internetu. Registrace na místě bude možná pouze v případě, pokud pořadatel tuto variantu povolí.
• Online registrace je možná nejpozději do 4. 6. 2023 do
 20:00 hod nebo do naplnění kapacity. Poté bude registrace možná pouze na místě, pokud tak pořadatel povolí.
• Počet registrací je limitován 300 závodníky.
• Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účet.
• Zaplacené startovné je nevratné a nelze převést na jiný závod, avšak lze převést na jiného závodníka.
• Veškeré převody na jiného závodníka budou bezplatně vyřešeny do 4 .6. 2023 na e-mailu – info@stopnito.cz. Poté již přepis na jiného závodníka bude možný až na místě, za poplatek  100,- Kč.
• Z časových i personálních důvodů pořadatel NEZAJIŠŤUJE hledání náhradníků.
• Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi.
• Hlavního závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné předložit souhlas rodiče či zákoného zástupce. Ten na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého potomka.

Souhlas zákonného zástupce

POVINNÁ VÝBAVA (V případě, že závodník nebude mít u sebe ve vymezenou dobu předepsanou výbavu, nebude vpuštěn na trať! Kontroly budou probíhat po celou dobu závodu):
Čelovka + náhradní baterie/záložní čelovka (20-6hod)
Plně nabitý mobilní telefon
Obvaz stahovací
Min. 0,5 tekutiny
Min. 2 tyčinky/gely

VÝBAVA dle počasí (V případě špatného/deštivého počasí):
Dlouhé kalhoty
• čepice / buffík
Náhradní triko

DOPORUČENNÁ VÝBAVA:
1l tekutiny (voda, ionťák apod.)
Energetický gel, tyčinka, sušenka
V návaznosti na aktuální počasí - trekové hole, termo triko, mikina, podkolenky apod.

Apelujeme na VŠECHNY závodníky, aby nepodcenili počasí, náročnost a délku tratě! Podstupujete závod na vlastní nebezpečí a pevně věříme, že víte, jak se o sebe v horách postarat. Svozové autobusy, jako na městských závodech, nebudou!

JEDNOTLIVCI / DVOJICE / TÝMY - PŘEDÁVÁNÍ ČIPU

Předání čipu dalšímu závodníkovi může probíhat POUZE v prostorách START/CÍL po zkompletování celého okruhu.
• Počítá se vždy POUZE CELÉ ZKOMPLETOVANÉ KOLO, ne pouze jeho část. Do časového limitu je tedy potřeba kolo dokončit, aby se vám počítalo.
• Závodník JEDNOTLIVEC musí sám projít celé kolo. (nemá komu předat) Počítá se vždy čas jejich čipu.
• Závodníci ve DVOJICI se můžou střídat libovolně, jak to bude vyhovovat jejich taktice. Tzn. jeden závodník může jít za sebou klidně 3 kola, či se můžou střídat po jednom kole. Počítá se vždy čas jejich čipu.
• Závodníci v TÝMU se můžou střídat libovolně, jak to bude vyhovovat jejich taktice. Není stanoveno přesné pořadí závodníků. Tzn. jeden závodník může jít za závod třeba 6 kol a ostatní jen jedno kolo. Záleží jen na týmu koho do dalšího kola nominují. Počítá se vždy čas jejich čipu.

START A POHYB PO TRATI

Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. (v případě potřeby je domluvena základní zdravotní péče). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celé akce SALOMON JEŠTĚD 24, jakožto ani během případného tréninku na trati nebo doprovodného programu.
• Předání čipu lze až po dokončení celého kola, a to v depu závodu u skokanských můstků. 
• Každý účastník je SÁM ZODPOVĚDNÝ za správný výběr trati dle příslušné mapy a neměl by se řídit podle navigace kolem stojících diváků.
• Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly.
• Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
• Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu - viz. mapa závodu.
• Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené.
• Závodník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu, kde bude snímání čipu ve startovním čísle.
• Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE ZÁVODNÍKA

• neprojití kontrolního místa
• ztráta startovního čísla s čipem
• chození mimo trať – zkracování tratě
• nedokončení závodu
• nedodržená povinná výbava
• při zjištění úmyslného znečišťování či ničení přírody

PODMÍNKY

• Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
• Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
• Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
• Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody.
• Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Ještědského hřebenu a také třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
• Závodník souhlasí, že jsem během závodu fotografován a jeho fotografie budou dostupné online na webových stránkách a sociálních sítích závodu.