REGISTRACEregistrace bude spuštěna od 1. 9. 2017
 1. 1. vlna - prvních 100 závodníků - 350,-Kč/osoba
 2. 2. vlna - 101 - 200 závodníků - 400,- Kč/osoba
 3. 3. vlna - 201 - 300 závodníků - 450 ,- Kč/osoba
 4. 4. vlna - 301 - 400 závodníků - 500,- Kč/osoba
 5. 5. vlna - 401 - 500 závodníků - 550,- Kč/osoba
 6. Registrace na místě - 600,- Kč/osoba
  Registrace bude spuštěna 1. 8. 2017 v 00:01hod.
  Počet registrací je limitován počtem 500 závodníků.

REGISTRACE DO DĚTSKÝCH ZÁVODŮ:

 • 7:30 do 9:30 v akreditačním stanu v prostorách areálu WINTER SkyRace®
 • startovné činí 50 Kč/osoba.
 • platba na místě.

 • Kategorie: 0-5 let, 6-10 let, 11-15 let

  PREZENCE DO ZÁVODU NA MÍSTĚ:

 • 2. 12. 2017 od 7:30 do 9:30 hod. v akreditačním stanu v prostorách areálu WINTER SkyRace®.
 • Počet registrací je limitován počtem 500 závodníků.
 • Registrace probíhá pouze na internetu. Registrace na místě bude možná pouze v případě pokud pořadatel tuto variantu povolí.
 • Online registrace je možná nejpozději do 24. 11. 2017 do 23:59 hod. Poté bude možna registrace pouze na místě.
 • Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účet uvedený v registračním formuláři.
 • Zaplacené startovné je nevratné, avšak lze převést na jiného závodníka.
 • Veškeré převody na jiného závodníka budou bezplatně vyřešeny do 24. 11. 2017 na e-mailu - info@timechip.cz. Poté již není přepis na jiného závodníka možný.
 • Z časových i personálních důvodů pořadatel NEZAJIŠŤUJE hledání náhradníků.
 • Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi.
 • Hlavního závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. Ten na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého potomka.


 • 2 - 12 - 2017
  Winter SkyRace®

  registrace bude spuštěna od 1. 9. 2017

  Registruj se!