COMPRESSPORT JEŠTĚD Vertikál


KDY

• sobota 13. 4. 2019

KDE

• SKI AREÁL JEŠTĚD - u skokanských můstků (www.skijested.cz)

START

• 14:00 - SKI AREÁL JEŠTĚD - u skokanských můstků (www.skijested.cz)

TRASA

• 390 m / 170 m+ - více v sekci TRASA ZÁVODU

REGISTRACE NA ZÁVOD

Registrace jednotlivců na závod probíhá v sekci REGISTRACE.
Registrace bude spuštěna 3. 12. 2018 v 00:01hod.
Počet registrací je limitován počtem 400 závodníků.

• OPEN DAY - 3.12. - 00:01 - 24:00 hod - 150,-Kč/osoba
• 1. vlna - 4.12. - 31.12. - 200,- Kč/osoba
• 2. vlna - 1.1. - 28.2. - 250,- Kč/osoba
• 3. vlna - 1.3. - 11.4. - 300,- Kč/osoba
Registrace na místě - 350,- Kč/osoba

Registrace je závazná.
Startovné je nevratné, lze však převést na jiného závodníka.

VYHLAŠUJEME

MUŽI:
• první 3 muže bez rozdílu věku

ŽENY:
• první 3 ženy bez rozdílu věku

V CENĚ STARTOVNÉHO ZÁVODNÍK ZÍSKÁVÁ

• startovní číslo s vlastní jménem a VRATNÝM čipem
• startovní tašku závodníka
• vertikální dárek
• finisherský diplom
• fotografii z trati nebo cíle závodu
• občerstvení v průběhu závodu
• možnost uschování batohu v úschovně
• zajištění a značení závodu
• parkování zdarma

SPECIFIKACE

• JEŠTĚD VERTIKÁL je běžecký závod na vzdálenost 390 metrů s vertikálním převýšením 170m+, při kterém účastníci vybíhají černou sjezdovku - Slalomák.
• Závod se vypisuje v kategoriích – muži, ženy.
• Závod se uskuteční pod skokanskými můstky v Liberci. V závodě rozhoduje dosažený čas, který bude změřen oficiální časomírou mezi startovní a cílovou čarou.

SYSTÉM ZÁVODU

Celkem se závodu COMPRESSPORT JEŠTĚD Vertikál může zúčastnit maximálně 400 závodníků dle následujícího startovního klíče:
• V rozbězích, může hromadně startovat maximálně 50 žen a 100 mužů (spíše však méně. Finálně bude počet běžců v rozbězích určen pořadatelem podle počtu přihlášených.)
• 50 nejrychlejších mužů a 20 nejrychlejších žen z rozběhů (podle docíleného času) postoupí do dvou semifinále.
• Tam budou závodníci rozděleni tak, aby v nich byli rovnoměrně ti s lepšími časy s těmi s horšími. Odtud si opět zajistí postup do finále jen 20 nejlepších mužů a 10 nejlepších žen.
• O postupu do finále již bude rozhodovat pořadí v cíli semifinále a ne cílový čas.

Kromě semifinálových a finálových běhů se bude konat běh LUCKY LOOSERS, kterého se mohou zúčastnit všichni, kteří se nekvalifikovali do dalších kol. Počet účastníků v běhu LUCKY LOOSERS není nijak omezený. Start je hromadný.

PROGRAM AKCE

12:00 - 14:00 - Prezence - akreditační stan (hl.parkoviště)
14:15 - 14:45 - Kvalifikační kola žen (max. 50 osob jeden rozběh)
14:45 - 15:30 - Kvalifikační kola mužů (max. 100 osob jeden rozběh)
15:45 - Běh LUCKY LOOSERS: ženy
16:00 - Běh LUCKY LOOSERS: muži
16:15 - Semifinále: ženy
16:30 - Semifinále: muži
17:00 - FINÁLE: ženy
17:15 - FINÁLE: muži
18:00 - Vyhlášení vítězů (hl.parkoviště)
18:30 - noc - PártyJam by DJ RETROPIN

VERTIKÁL závody, prezence a celý areál - u skokanských můstků (cca 600m od hl.parkoviště)
Časové a technické změny vyhrazeny.
 

BODOVÁNÍ

Výsledné časy se započítávají do nedělního COMPRESSPORT JEŠTĚD Skyrace® (dle bodovacího klíče), kde bude vyhlášení kombinace “O KRÁLE A KRÁLOVNU JEŠTĚDU” – nejlepší muž + žena   

PRAVIDLA

• Na dodržování pravidel dohlíží traťoví rozhodčí a ředitel závodu. Průběh závodu řídí ředitel závodu. Regulérnost tratě schvaluje ředitel závodu po konzultaci s organizátorem závodu, a to nejpozději 30 minut před započetím rozběhů a opakovaně kdykoliv během průběhu závodu, zejména při změně povětrnostních podmínek.
• Neúmyslné fyzické kontakty mezi závodníky jsou přípustné pouze, pokud jsou v souladu s duchem závodění, sportovním chováním a neohrožují ostatní závodníky. Bránění jinému závodníkovi v pohybu držením, strkáním, úderem a úmyslným překážením bude mít za následek diskvalifikaci. Konečné slovo má ředitel závodu.
• Startuje se z volné pozice, kdy všichni závodníci stojí za startovní čárou
• Každý závodník sám odpovídá za to, že se včas dostaví ke startu. Pokud se nedostaví po opakovaných výzvách, bude odstartováno bez něj a on bude diskvalifikován.
• Závodník je povinen zdolat celou trať a je v cíli v momentě, kdy čip časomíry protne vertikálu procházející cílovou čarou. Elektronická data o proběhnutí cílem jsou k dispozici výhradně rozhodčím a řediteli závodu.
• K účasti v závodě se mohou přihlásit i osoby mladší 18 let. Pro zájemce mladší 18 let je nutný podpis „Čestného prohlášení“ od rodičů, eventuálně zákonného zástupce odpovědného za zájemce mladšího 18 let.
• Organizátor si vyhrazuje právo provádět změny pravidel a rozpisu.
• V případě, že se do jedné kategorie nepřihlásí více jak 10 účastníků, může být tato kategorie zrušena nebo sloučena s jinou kategorií.
13 | 4 | 2019
COMPRESSPORT JEŠTĚD SkyRace ®
COMPRESSPORT JEŠTĚD Trail

Registruj se!