24 hodin, na které jen tak nezapomeneš!

DETAILNÍ INFO A PRAVIDLA

PREZENCE DO ZÁVODU NA MÍSTĚ:

• V pátek 12.6. v čase 18:00 - 20:00 a v sobotu 13.6. v čase 9:00 - 11:30 v akreditačním stanu v prostorách areálu SALOMON JEŠTĚD 24.
• Počet registrací je limitován 500 závodníky.
• Registrace probíhá pouze na internetu. Registrace na místě bude možná pouze v případě, pokud pořadatel tuto variantu povolí.
• Online registrace je možná nejpozději do 10. 6. 2020 do 20:00 hod nebo do naplnění kapacity. Poté bude registrace možná pouze na místě, pokud tak pořadatel povolí.
• Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účet.
• Zaplacené startovné je nevratné, avšak lze převést na jiného závodníka.
• Veškeré převody na jiného závodníka budou bezplatně vyřešeny do 10. 6. 2020 na e-mailu – info@stopnito.cz. Poté již přepis na jiného závodníka bude možný až na místě, za poplatek  100,- Kč.
• Z časových i personálních důvodů pořadatel NEZAJIŠŤUJE hledání náhradníků.
• Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi.
• Hlavního závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. Ten na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého potomka. Souhlas zákonného zástupce

POVINNÁ VÝBAVA

(V případě, že závodník nebude mít u sebe po celou dobu předepsanou výbavu, nebude vpuštěn na trať! Kontroly budou probíhat po celou dobu závodu):
Kvalitní nepromokavá bunda s kapucí ( vodní sloupec min 5000 mm) 
Čepice/buffík
Termofólie
Čelovka + náhradní baterie (16-8hod)
1 extra dlouhé termo triko (pro případ pomoci kamarádovi na trati)
Plně nabitý mobilní telefon
Obvaz stahovací
Min. 0,5 tekutiny
Min. 2 tyčinky/gely

DOPORUČENNÁ VÝBAVA:
1l tekutiny (voda, ionťák apod.)
Energetický gel, tyčinka, sušenka
V návaznosti na aktuální počasí - trekové hole, nepromokavá bunda, termo triko, dlouhé kalhoty apod.

Apelujeme na VŠECHNY závodníky, aby nepodcenili počasí, náročnost a délku tratě! Podstupujete závod na vlastní nebezpečí a pevně věříme, že víte, jak se o sebe v horách postarat. Svozové autobusy, jako na městských závodech, nebudou!

START A POHYB PO TRATI

Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. (v případě potřeby je domluvena základní zdravotní péče). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celé akce SALOMON JEŠTĚD 24, jakožto ani během případného tréninku na trati nebo doprovodného programu.
• Předání čipu lze až po dokončení celého kola, a to v depu závodu u skokanských můstků. 
• Každý účastník je SÁM ZODPOVĚDNÝ za správný výběr trati dle příslušné mapy a neměl by se řídit podle navigace kolem stojících diváků.
• Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly.
• Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
• Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu - viz. mapa závodu.
• Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené.
• Závodník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu, kde bude snímání čipu ve startovním čísle.
• Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE ZÁVODNÍKA

• neprojití kontrolního místa
• ztráta startovního čísla s čipem
• chození mimo trať – zkracování tratě
• nedokončení závodu
• nedodržená povinná výbava
• při zjištění úmyslného znečišťování či ničení přírody

PODMÍNKY

• Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
• Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
• Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
• Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody.
• Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Ještědského hřebenu a také třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
• Závodník souhlasí, že jsem během závodu fotografován a jeho fotografie budou dostupné online na webových stránkách a sociálních sítích závodu.